Menu

Kenzo x New Era Fall 2013 Fitted Cap Collection

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Après la dernière collab avec Vans à voir par ici, Kenzo collabore encore une fois avec New Era sur des 59FIFTY caps pour la collection Fall 2013. Tiger Heads, Day Clouds, Night Clouds, Flowers and Flying Tiger !
Comments ( 1 )

  • Hồng trà, ngắm trăng….có hai con bé điên điên ná»­a đêm nấu hồng trà…trèo lên gác…uống hồng trà mà hai hàm răng nhịp theo điệu Bambo…tango…Ngoáy cốc trà sữa bằng th;º0…inox&#823aÃ.Lᬡnh không kịp nhìn trăng…chỉ nhìn nhau mà môi thâm xịt…hì!

Leave a Comment